0706-14 03 71 info@wolw.se

Bakgrund
Jag som driver företaget heter Mats Jönsson, och jag startade företaget som en enskild firma redan 1993, då främst med inriktning på traditionell grafisk formgivning. Ganska snart gick intresset över till bild, och när digitalkamerorna på allvar gjorde sitt intåg på marknaden exploderade intresset. Photoshop version 2.5 var den första jag började jobba i – det var jättehäftigt, man kunde öppna bilder i det programmet!!

Efter runt 20 år med foto och bildbehandling var steget över till rörlig bild inte stort, och detta upptar en stor del av verksamheten numera.

Wolw Datagrafik är ombildat till aktiebolag i december 2016.

Vårt motto

Pris, prestanda och service av högsta klass

är några av de viktigaste byggstenarna i verksamheten!

Visit Us On FacebookVisit Us On LinkedinVisit Us On Instagram